Betjening af måler

Din varmemåler er mærket MULTICAL og leveret af firmaet Kamstrup. Varmemåleren er en energimåler, der bl.a. måler den varmeenergi, der er brugt.

Multical 66   Multical 601
Multical 66   Multical 601

Klik på den aktuelle måler og se, hvordan du aflæser din måler.

Det anbefales, at varmemåleren aflæses jævnligt for at følge returtemperaturen og forbruget i såvel m3 som Mwh.

En returtemperatur på 300 grader eller derunder er en forudsætning for en effektiv afkøling af røggassen og dermed en forudsætning for god økonomi og billig varme.

Når forbruget registreres løbende, så kan det påvises, hvis forbruget pludselig afviger fra det normale. Kontrolbog til notering af aflæsninger udleveres gratis på kontoret. Såfremt du aflæser og noterer et uforholdsmæssigt stort forbrug i enten m3 eller Mwh, kan det for eksempel skyldes en defekt termostatventil på din varmtvandsbeholder eller på dine radiatorer. Du bedes hurgtigst mulig anmelde fejlene til værket. Hvis uheldet er ude, så tilkald straks din VVS installatør