Rørbunketæt1

Etablering af ny transmissionsledning

Til fjernvarmeforbrugere

I forbindelse med opførelse nyt fjernvarmeværk går vi nu igang med etablering af en ny transmissionsledning.

Transmissionsledningen skal forbinde det eksisterende værk på Agertoften med det nye værk på Industriparken 10.

Dette betyder, at der vil forekomme gravearbejde på Grønningen fra den

5/03-2018 – 1/05-2018.