Priser

Tarifblad pr. 1/7-2018:

Tilslutning:

  Eksl. moms

Inkl. moms

Tilslutningsafgift for enfamilie huse samt for andre bygninger ikke over 500 m3 inkl. op til 5 meter stikledning 25.000,00 kr. 31.250,00 kr.
Tilslutningsafgift for store enkeltrum over 1000 m3
Pr. påbegyndt 1000 m3
25.000,00 kr. 31.250,00 kr.
Ved rum med loftshøjde over 5 m og længde og bredde over 10 m,
måles kun 5 m ind fra vægge og loft ved fastlæggelse af rummets
størrelse.
   

Stikledning over 5 meter - pr. meter

Vilkår for tilslutning til returledningen fastlægges efter forhandling.

800,00 kr.

 

1.000,00 kr.

 

     

Fjernvarmetarif:
Varmepris pr. forbrugt Mwh
Returvarmetarif:
Varmepris pr. Mwh leveret fra returledningen uden differenstryk


325,00 kr.

75,00  kr.


406,25 kr.

93,75 kr.

Fast årlig afgift:
Fast afgift for enfamilie huse samt for andre bygninger ikke over 500 m3 med egen måler
Fast afgift pr. påbegyndt 500 m3 for bygninger (ikke enfamilie huse) over 500 m3 med egen måler
Fast afgift for store enkeltrum over 1000m3
Pr. påbegyndt 1000 m3
Ved rum med loftshøjde over 5 m og længde og bredde over 10 m,
måles kun 5 m ind fra vægge og loft ved fastlæggelse af rummets
størrelse.


2.200,00 kr.

2.200,00 kr.

2.200.00 kr.2.750,00 kr.

2.750,00 kr.

2.750,00 kr.

 

Motivationstarif:
For hver grad returtemperaturen som årsgennemsnit er højere end 300C kan forbrugeren pålægges en tillægsbetaling på 1,5% af varmeregningen excl. fast afgift.
Forbrugeren kan tilsvarende få rabat, når returtemperaturen er under 300C. 

A conto:
Der opkræves i alt 4 a conto rater med forfaldsdato den 10. i månederne august, november, februar, og maj.
A conto betales efter et forventet normalt årsforbrug.

Årsopgørelse:
Varmeåret løber fra 1/7 til 30/6, målerne aflæses ca. 1. juni med efterfølgende beregning af årsopgørelsen. Tilbagebetaling  modregnes i rate 1. Tilbagebetaling udover rate 1 udbetales den 10. august. Efterbetaling opkræves med forfaldsdato den 10. august.
Årsopgørelsen udsendes ultimo juli.

Gebyrer:
Nedennævnte gebyrer følger standardgebyrer på el, gas og varme-området, der er godkendt af energitilsynet.
Gebyr for aflæsningsbesøg
Flyttegebyr ved selvaflæsning
Rykkergebyr ved for sent betaling
Gebyr for inkassomeddelelse
Gebyr for lukning af fjernvarmetilførslen
Gebyr for genåbning af fjernvarmetilførslen
Ekstraordinær opgørelse 

270,00 kr.
65,00 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.
375,00 kr.
375,00 kr.
35,00 kr. 

337,50 kr.
81.25 kr.
(momsfri)
(momsfri)
(momsfri)
 468,75 kr.
  43,75 kr.

Rentetillæg:
Ved betaling efter betalingsfrist beregnes rentetillæg med en rentesats, der er den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7 % p.a.
Rentetillæg beregnes fra forfaldsdagen. 
 
PRISERNE ER ANMELDT TIL ENERGITILSYNET.